VDM Projectwebsite met weblog, start de dialoog

Gebruik maken van de mogelijkheden die het internet biedt op het gebied van klantgericht communiceren, wordt op vele fronten steeds noodzakelijker, zeker voor projectontwikkelaars. Communicatie, een dialoog, met potentiële kopers is essentieel. Nu ook zij steeds meer gebruik maken van het internet, is het belangrijk ze hierin te volgen en de verbinding te maken.

Bert van der Beek, Hoofd Projectontwikkeling bij VDM Woningen legt uit dat, hoewel de drempel om internet structureel in te zetten hoog kan zijn, het gevaarlijk is het nut hiervan te negeren. VDM informeert sinds kort potentiële kopers van het project “Hof van Kalteren” in Diever, door middel van weblog. In deze projectwebsite, die op ons EC platform is gebouwd, is zowel Niki content als een weblog geïntegreerd.

Een weblog, ook wel blog genoemd, is een website waarop regelmatig nieuwe berichten verschijnen en waarop de geboden informatie in omgekeerd chronologische volgorde (het nieuwste bericht verschijnt als eerste) wordt weergegeven. Wie een weblog bezoekt, ziet dan ook op de voorpagina het meest actuele bericht bovenaan. Bij een blog is het eenvoudig om een reactie te plaatsen. Zo ontstaat een dialoog, die van waarde is voor zowel de ontwikkelaar als de geïnteresseerden. Voor geïnteresseerden is de drempel om een weblog te bezoeken en ook te volgen erg laag, waardoor ze constant actuele informatie over een project kunnen verkrijgen.

Het is het persoonlijke of juist het gespecialiseerde karakter dat weblogs interessant maakt voor bezoekers.

Op de weblog Hof van Kalteren van VDM speelt foto- en videomateriaal een hoofdrol. Bert vindt het gebruik van foto’s in de berichten essentieel, ze spreken immers direct tot de verbeelding. Vorderingen in het bouwproces worden goed weergegeven op foto’s. Daarnaast kunnen geïnteresseerden direct een meer complete impressie te krijgen van de omgeving, omdat niet alleen VDM hier foto’s van maakt, maar bijvoorbeeld ook de bewoners van Diever zelf. VDM huurt daarom ook geen fotografen in om dit te realiseren. “Als projectontwikkelaar zit je toch al bovenop je projecten. Zelf zie je het beste welke dingen belangrijk, leuk of interessant zijn voor klanten.” Aldus Bert.

VDM informeert via de weblog vooral ook over zaken in de omgeving, zoals activiteiten en scholen. Dit krijg je immers toch maar mooi “op de koop toe”. De “oude manier” van communiceren liet hier weinig ruimte voor, terwijl kopers bij navraag kennelijk wel veel belang hechten aan deze informatie. Het blijkt dat wanneer er iedere week structureel ruimte ingelast wordt om hier mee bezig te zijn, het weinig moeite kost om deze aanvullende informatie aan te bieden.

Bert onderstreept de noodzaak om via internet te communiceren met klanten. “Potentiële kopers zijn veel actiever op internet dan je zou verwachten, en daar niet op inspelen betekent een achterstand oplopen. Internet hoort er inmiddels gewoon helemaal bij en zal een steeds prominentere rol gaan spelen. Als projectontwikkelaar moet je alle mogelijke middelen om met een klant te communiceren aangrijpen.” Het inzetten van een weblog verkleint de kloof tussen projectontwikkelaar en geïnteresseerde, zorgt voor een hogere betrokkenheid en laat de bezoeker zich gewaardeerd voelen.

Deze “nieuwe” manier van communiceren start men, zo is ook onze eigen ervaring, niet zonder slag of stoot. Bert herkent de angsten. ”Het is toch lastig om op voorhand in te schatten op wat voor manier het medium gebruikt kan worden en er is vaak een grote onbekendheid met wat zich binnen het vakgebied op internet afspeelt. Dat maakt mensen angstig om er zelf iets mee te doen. Bovendien lijkt het vaak veel extra tijd te kosten, en het is voor velen niet duidelijk wat die extra tijd dan oplevert.”

Bert is toch verheugd met de gemaakte stappen en de weblog die is gelanceerd. “Toen ik ontdekte hoeveel internet gebruikt werd en op welke manier, schrok ik daarvan! Nu we met VDM de geïnteresseerden en kopers op de hoogte houden van projecten middels de weblog en community, wordt het zichtbaar wat voor achterstand het zou opleveren als we dit niet zouden doen.”

Het nog later aanvangen met het gebruik van internet, zou volgens Bert een grote klap kunnen betekenen. “Wanneer de achterstand te groot wordt, is het lastig en kostbaar om bij te schakelen. Het leren omgaan met internet kost nu nog relatief weinig moeite. Het is nu aan de projectontwikkelaars om zelf iets met dit gegeven te doen.”

Dit sluit overigens aardig aan bij een thema uit het lezenswaardige boek “Why the mighty fall – and why some companies never give in” van Jim Collins: “Whether you prevail or fail, endure or die, depends more on what you do to yourself than on what the world does to you.”

Over de rol van de makelaar is Bert duidelijk:”Makelaar? Welke makelaar? Die heeft de boot allang gemist. De wellicht enkele creatieve uitgezonderd……”