Onze campagnes zijn lerende campagnes. Dat betekent dat er geen vuistdikke communicatiebijbel aan ten grondslag ligt, noch uitgebreide projectplannen. Een lerende campagne is niets meer of minder dan een campagne die je gedurende de looptijd steeds bijstelt, op basis van data. Slimme data, die vaak al voorhanden zijn en waarop je je plan kunt baseren. Dit doen we met een team specialisten, ieder deskundig op een eigen vakgebied.

Als eerste halen we de essentie naar boven: wat is je doelstelling? Wie wil je bereiken? Wat is je verhaal en via welke kanalen wil je het vertellen? En misschien wel de belangrijkste vraag: Hoe help je je klant hiermee? Want door de klant te helpen, verbindt hij of zij zich aan je. Op basis van die essentie maken wij een strategisch communicatieframe.

Iedere campagne heeft ook een groot idee nodig. Een idee, een verhaal, dat mensen raakt met de combinatie van woord, beeld en techniek. Een verhaal dat mensen uitnodigt om deel te nemen, om te reageren, om te delen. Het is steeds opnieuw een uitdaging om ideeën zo te presenteren dat mensen uiteindelijk fan worden.