Product Information Management is dé volgende stap voor vastgoed

Blog Main Image

Het is tijd voor digitale innovatie in de vastgoedmarkt. Naast verduurzaming is digitalisering voor deze branche de komende jaren cruciaal. Om tegemoet te komen aan de vraag naar een digitaal systeem waar informatie voor verschillende soorten gebruikers kan worden opgeslagen, beheerd en geanalyseerd, hebben de W.T. Group (Maarten van der Hoek) en Fundament All Media (Boris Geheniau) de handen ineengeslagen en gezamenlijk hét PIM systeem ontwikkeld voor de vastgoedsector.

PIM systemen zijn niet nieuw. In verschillende branches voor zowel B2B als B2C is dit al een tijdje een hot topic. In de e-tail business is dit systeem al bijna mainstream, nu is het tijd om dit in overige industrieën zoals de vastgoedsector op de juiste manier te implementeren.

Dit artikel geeft antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is een PIM systeem?
  • Hoe werkt een PIM systeem voor vastgoed?
  • Wat zijn de klantvoordelen voor vastgoed?
  • Is een PIM systeem veilig?

Wat is een PIM systeem?

PIM staat voor “Product Information Management”. Met een PIM-systeem wordt productinformatie centraal verzameld, beheerd en gepubliceerd of gedistribueerd. Denk hierbij aan een centrale hub waarin je collectief al je product of asset informatie beheert. Hierdoor wordt het eenvoudig mogelijk om:

  1. Transparantie voor de consument te realiseren;
  2. Omnichannel marketing te organiseren;
  3. Data te koppelen aan andere interne systemen;
  4. Innovatie vanuit de markt mogelijk te maken;
  5. Verzekerd te zijn van onafhankelijkheid van leveranciers;

Boris Geheniau, directeur van Fundament All Media zegt hierover: “Voor ontwikkelaars van vastgoed zou ik willen pleiten om, met name bij nieuwbouw/projectontwikkeling, na te denken over een Project Information Management systeem. Een logische voortzetting van de eerdere marktinnovatie OSMOSIS: One Source Many Outlet Systems for Interactive Services. Omdat vastgoed intussen bijna volledig digitaal is, moet elke projectontwikkelaar een systeem hebben waarin centraal de projectinformatie beheerd wordt.”

Dit PIM systeem moet zorgdragen dat alle informatie over een specifiek project beheerd en gedistribueerd wordt. Van informatie op bouwnummerniveau (prijs, status, beschrijving, labels, etc.) tot de informatie op projectniveau (zoals plaats, woningtypes, beschrijving, ontwikkelaar, verkoper). De essentie van dit systeem is dat andere systemen hiermee synchroniseren en er altijd één centraal punt is dat de actuele informatie bezit. Vraag je je nu af of dit niet allang mogelijk is op basis van je huidige systeem of het CRM-systeem? Het antwoord daarop is nee. Alle grote systemen op de markt, NBO of Xitres, HomeDNA, Yorem, RealWorks en Eye Move, bezitten uitgebreide functionaliteiten maar zijn NIET toegespitst op beheer en distributie van projectdata. Dit zijn CRM-systemen gericht op het systematisch afwerken van leads. Hierbij mist een essentieel onderdeel in deze systemen, namelijk de acquisitie van de leads, de marketing richting de leads en de distributie van systeemdata. Het zijn, met alle respect, in zichzelf gekeerde systemen. Met recht overigens want deze systemen hebben de afgelopen jaren een enorme boost gegeven aan online vastgoed en bieden de projectontwikkelaars en makelaars ongelooflijk krachtig gereedschap om hun toekomstige klanten te beheren en te verrijken. Een PIM systeem is in onze visie per definitie uitermate flexibel en is gericht op het beheren van project informatie. Juist de functionaliteiten die ervoor gaan zorgen dat de CRM-systemen gevuld gaan worden en marketingsystemen nog beter aangestuurd gaan worden. Een PIM systeem biedt de functionaliteiten en mogelijkheden die CRM-systemen juist niet hebben.

Wat zijn de klantvoordelen voor vastgoed?

Voor de eindgebruiker is dat duidelijk: alle relevante informatie over het vastgoedproject op één centrale digitale plek en altijd up to date. Voor een projectontwikkelaar of bouwbedrijf is het niet alleen belangrijk om klanten te voorzien van realtime informatie, maar ook om te weten dat deze informatie veilig opgeslagen en beheerd kan worden. Het PIM systeem draait op eigen, interne systemen van de eigenaar. Het is van belang om te vermelden dat op dit PIM platform geen persoonsgegevens opgeslagen worden, waardoor er geen privacy issues zijn. Daarnaast biedt de informatie uit het PIM systeem veel meer waardevolle informatie, door bijvoorbeeld koppelingen met Google Analytics. Zo wordt het steeds makkelijker om data te analyseren en bijvoorbeeld sales- en marketingactiviteiten af te stemmen op deze data. In de toekomst kan dit PIM systeem ook gekoppeld worden aan andere systemen zoals PowerBI. Dit kan allemaal worden afgestemd op de wensen en de processen van de eigenaar van het PIM systeem. Uiteindelijk moet het PIM systeem ook de individuele ontwikkelaar en de branche onafhankelijkheid verzekeren. Door vaste samenwerkingen en koppelingen binnen systemen, lijkt het alsof partijen definitief aan elkaar verbonden zijn. Op het moment dat je om wat voor reden dan ook afscheid van elkaar wilt nemen, lijkt dit een ingewikkelde kwestie. Er staat een infrastructuur waar je normaal niet zomaar vanaf kunt komen. Indien deze infrastructuur los staat van de waardevolle data, de assets van de ontwikkelaar en de branche, is het risico van omstelkosten geminimaliseerd. Dit bevordert alle denkbare marktscenario’s: nieuwe leveranciers kunnen sneller innoveren, consument heeft transparantie, bestaande leveranciers blijven ontwikkelen en de marketingkosten worden lager. Je zou het niet zeggen maar dit is een absoluut win-win-win scenario: de ontwikkelaar, partners en consumenten hebben allen profijt van dit systeem.

Kortom het belang van “eigen” data is evident om zorg te dragen voor transparantie, bereik, innovatie en onafhankelijkheid. Om het maar in de woorden van Forrester te duiden:

“Organisaties die geen PIM systeem hebben, verliezen concurrentievoordeel omdat ze niet efficiënt managen”

Is een PIM systeem veilig?

Met alle cyberbedreigingen is het uiteraard ook nodig om te zorgen dat die eigen data dan ook goed beschermd is én er geen twijfel is over eigenaarschap. Van der Hoek, directeur W.T. Group b.v. zegt hierover: “Een veilige opslag voor de data is een van de uitganspunten van dit PIM en dat hebben we dan ook overal in doorgevoerd! Als Microsoft Gold Partner heeft de W.T. Group bijvoorbeeld alle kennis van de Microsoft Azure cloud in huis en dit dan ook gebruikt. PIM draait volledig in het eigen Azure tenant van de klant zodat er géén twijfel over datavermenging is zoals bij veel cloud producten” Op deze manier kunnen we zeker stellen dat met behulp van de modernste technieken koppelingen met andere platformen veilig kunnen worden gelegd. Ook het maken van o.a. continue backup’s is volledig te automatiseren én locatie onafhankelijk te maken.

Heb je vragen of wil je een demo van wat ons PIM systeem voor jouw bedrijf kan betekenen?

We helpen je natuurlijk graag. Neem contact op met Boris Geheniau of Maarten van der Hoek en zet binnenkort jouw volgende stap in de digitalisering van vastgoed.

Boris: https://www.linkedin.com/in/borisgeheniau/ Maarten: https://www.linkedin.com/in/mvanderhoek/