Een winnende strategie en project-positionering voor Acantus

Klant: Acantus
Projectlink: boegkwartier.nl

 

Acantus is een woningcorporatie met een woningbezit van ongeveer 13.000 huurwoningen in Noordoost- en Oost-Groningen. Het aanbod van Acantus in Delfzijl is in zoverre bijzonder dat zij daar het meeste te maken hebben met de aardbevingsproblematiek. Zowel Delfzijl als Acantus staan voor een grote opgave: de versterking en vernieuwing van een hele stad.

De vraag

Een aantal buurten is zwaar getroffen door de aardbevingsproblematiek, waaronder de Zandplatenbuurt. Hun woningen vallen onder de versterkingsopgave Delfzijl.

Al jaren wordt het project Wonen met een PLUS op een prominente plaats in het centrum van Delfzijl voorbereid. Dit is een nieuwbouwproject waar met name mensen uit de huizen in de Zandplatenbuurt, die gesloopt gaan worden, terecht kunnen. Acantus ziet een match tussen vraag en aanbod, die door de huurders nog niet gezien wordt. Het is dus zaak om hen te verleiden naar het aanbod van Wonen met een PLUS. Acantus wilde zo snel mogelijk, maar uiterlijk medio 2023 alle 70 appartementen verhuurd hebben en zette de pitch uit bij vier bureaus.

De oplossing

Een bewoners-gerichte strategie, gebaseerd op participatie, samenwerking, dialoog en co-creatie. In combinatie met een nieuwe positionering, naam en merkbeleving voor het gebouw ‘Wonen met een PLUS’. Ofwel: het nieuwe Boegkwartier.

Het resultaat

Een gewonnen pitch, positief sentiment rondom het project, veel lokale (media)belangstelling en als kers op de taart een volledig verhuurd project met de exact juiste doelgroep – binnen drie maanden.

Hoe hebben we dit gedaan

Aan deze pitch deden we natuurlijk meteen mee. Fundament All Media is al ruim 20 jaar een begrip binnen de vastgoedwereld en een specialist op het gebied van bewonerscommunicatie.

Allereerst verdiepten we ons in Delfzijl, in haar historie, maar ook in haar bewoners, de aardbevingsproblematiek en het nieuwe gebouw ‘Wonen met een PLUS’. Er moest een shift plaatsvinden om de doelstelling van Acantus te kunnen behalen.

Aanpak

Fundament All Media stelde een aanpak op, gericht op drie speerpunten:

  1. Positioneer het gebouw met een eigen naam en merkbeleving
  2. Betrek een heel gerichte doelgroep bij dit project en voeg waarde toe
  3. Beleving moet centraal staan in de communicatie

Vanuit deze kaders is een strategie en plan van aanpak opgesteld om de huidige bewoners van de Zandplatenbuurt te overreden en hen mee te nemen in de voordelen van het wonen op deze nieuwe locatie.

Concept – het ontstaan van Boegkwartier

Delfzijl is een stad met een rijke geschiedenis en trotse bewoners. Een stad die al honderden jaren onlosmakelijk verbonden is met schepen en water: de Groninger Poort naar de Waddenzee.

Dit nautische en trotse karakter waren belangrijke elementen in de totstandkoming van het concept. Het gevoel van Delfzijl moest aansluiten bij de merkpositionering van het project. Nabij de locatie van het complex ligt een bulbsteven (dit is een torpedovormig onderdeel van de boeg van een schip). De kleuren van dit object en de symboliek van de boeg (vooruitgang) zijn als basis gebruikt voor de nieuwe naam en huisstijl.

De naam Wonen met een PLUS verdween niet geheel. Vanuit deze ondertitel worden de plussen van het complex zichtbaar gemaakt.

Bewonerscommunicatie

In nauwe samenwerking met Acantus is gewerkt aan diverse communicatiemiddelen voor en ontmoetingsmomenten met bewoners. Wat resulteerde in een duidelijke en persoonlijke informatieoverdracht naar een gesegmenteerde doelgroep, vertrouwen en enthousiasme. Ingewikkelde processen werden duidelijk in beeld gebracht door middel van infographics, en dankzij gepersonaliseerde communicatie groeide de betrokkenheid. Door de juiste regie viel het plan en de projectpositionering in goede aarde. Na afloop van het traject was er boven verwachting al op 70% van de appartementen ingeschreven.

Het project is meer dan geslaagd. Vanuit Fundament zijn we trots op het behaalde resultaat en kijken we uit naar de uiteindelijke oplevering van het mooie Boegkwartier.