AM Alpha Stramien

De situatie

De projectwebsite van AM waren toe aan een redesign. In de loop der jaren is het steeds belangrijker geworden om bezoekers te bieden wat ze nodig hebben. Herkenbaarheid, uniformiteit en zo weinig mogelijk ruis. Daarnaast is de conversieratio steeds belangrijker en hebben ook verkoopmanagers en marketeers een efficiënte en duidelijke website nodig. Aan Fundament All Media werd de vraag gesteld om dit nieuwe stramien te ontwerpen en deze tot leven te brengen.

Uitgangspunten voor het nieuwe stramien

Voordat er begonnen werd aan het maken van een design waren er door AM al een aantal uitgangspunten vastgesteld die meegenomen dienden te worden.

  • AM logo altijd rechtsboven op de pagina;
  • Eenvoud siert, voor de gebruiker en de verkoopmanager dient de website makkelijk navigeerbaar te zijn;
  • Meer vertrouwen, wat we direct begrijpen vertrouwen we meer;
  • MBTI methode, om het gedrag van bezoekers te voorspellen.

MBTI methode

Voor het nieuwe design is rekening gehouden met vier soorten bezoekers op basis van de MBTI methode. Per doelgroep is onderzocht welke onderdelen en secties van de projectwebsite goed aansluiten bij het gedrag van de gebruikers.

Zo beslissen spontane bezoekers (30-35%) snel op basis van emotie, onderdelen van een website die deze groep aanspreken zijn o.a. sprekende afbeeldingen, duidelijk informatie en directe acties. Humane bezoekers (15-20%) zijn langzamer met het maken van beslissingen maar doen dit ook op basis van emotie. Deze bezoekers gaan vaak op zoek een  ‘Over ons’ pagina en de meningen van anderen. Op de projectwebsites doen secties zoals  ‘gerelateerd aanbod’ en ‘anderen bekeken dit ook’  het goed bij dit soort gebruikers.

10-15% van de bezoekers zijn competitieve bezoekers, personen die snel besluiten kunnen nemen op basis van feiten. Voor dit soort gebruikers is het belangrijk dat de projectwebsite direct woningaanbod toont op de Homepage met korte informatie en belangrijke USPs. De laatste doelgroep zijn de bezoekers die langzaam hun beslissingen maken op basis van feiten, de methodische bezoekers. Dit is meteen de grootste doelgroep met een percentage van 40-45%. Deze bezoekers kan je bereiken door middel van het gebruik van video’s, specificaties van het woningaanbod en uitgebreide tabellen met aanvullende opties.

Het resultaat

In samenwerking met AM heeft Fundament All Media een nieuw stramien ontworpen en gebouwd, het Alpha stramien. Dit stramien zal worden toegepast op alle projectwebsites voor AM. In het design zijn de uitgangspunten van AM verwerkt en is er gebruik gemaakt van het concept modulariteit. Projectwebsites worden in het Alpha stramien gebouwd met verschillende secties, deze secties en onderdelen functioneren samen als één geheel. De projectwebsites hebben met het nieuwe Alpha stramien een meer persoonlijk gevoel, een duidelijke routing en meer opties voor harde en zachte conversie.

Voor gebruikers zullen de volgende onderdelen en secties direct duidelijk zijn wanneer ze op de Homepage terecht komen:

  • De locatie;
  • De sfeer;
  • Wat de status is van een nieuwbouwproject;
  • Welk aanbod beschikbaar is;
  • Welke acties uitgevoerd kunnen worden (zoals favoriete woningen opslaan, interesse tonen en meer informatie lezen);

Harde vs. zachte conversie

Op de projectwebsites wordt er verschil gemaakt tussen harde en zachte conversie. Harde conversie is wanneer een actie van een bezoeker direct resultaat geeft, denk hierbij aan het inschrijven op bouwnummer(s) met de intentie om een woning te kopen.

Onder zachte conversie worden acties verstaan die niet direct resulteren in omzet maar wel een belangrijke graadmeter is voor de koopintentie van een potentiële klant. Acties zoals het inschrijven op een nieuwsbrief, contact opnemen met de makelaar of een woningtype toevoegen als favoriet.

Modulariteit

Het concept achter modulariteit voor het Alpha stramien is het opsplitsen van een volledige projectwebsite in kleinere, zelfstandige modules, in dit geval secties. De secties hebben allemaal een specifiek aspect van functionaliteit en zijn ontworpen om met elkaar te communiceren met als resultaat een volledig opgebouwde webpagina in de stijl van het stramien en project. Er is bewust voor gekozen om modulariteit toe te passen op dit stramien om herbruikbaarheid en onderhoudbaarheid te bevorderen en hierdoor de ontwikkeltijd en -inspanningen voor nieuwe websites te verminderen.