Odyssey Hackathon 2019

Blog Main Image

Hoe oud is de ketel in jouw huis? Waar lopen gas-, water- en stroomleidingen door je huis en tuin? Welk materiaal is er gebruikt om je huis mee te isoleren? Allemaal zaken die je, met een beetje moeite, uiteindelijk wel te weten kunt komen, maar die je vast niet paraat hebt. Die moeite is niet meer van deze tijd, waarin de meest uiteenlopende data makkelijk en vrij toegankelijk zijn. Aanleiding voor het Kadaster om zich als opdrachtgever op te geven voor de grootste Blockchain en AI-hackathon ter wereld: Odyssey

Challenge

De uitdaging die het Kadaster had voor zijn teams was: ‘Build a distributed data ecosystem to facilitate a circular economy’. Oftewel, zorg ervoor dat de juiste partijen bij de juiste data kunnen om zo de data rond alle gebouwen in Nederland inzichtelijk te krijgen en te houden zonder dat er één partij is met de volledige controle over de data. Wij hadden de eer om als een van de in totaal 100 teams (5 voor deze specifieke challenge) mee te mogen doen. In 48 uur moesten we aan het Kadaster laten zien hoe we dit probleem vanuit onze expertise (nieuwbouwhuizen) zouden oplossen.

Voorbereiding

Maar waar begin je? Niet voor de start van de hackathon in ieder geval. Door met een zo open mogelijke blik de voormalige suikerfabriek te betreden, kun je in die 48 uur echt tot een oplossing van het probleem zoals het Kadaster dat ervaart komen, in plaats van vast te hangen in je eigen opvattingen hierover.

Canvas

Voorafgaand aan de hackathon hebben we ons echter wel uitgebreid georiënteerd op het probleem, en hebben we in brede bewoordingen opgeschreven wat onze oplossing zou omvatten. Dit deden we op het Canvas, een door de organisatie aangeleverd raamwerk met hokjes voor problemen, oplossingen, stakeholders en randvoorwaarden waarop in één oogopslag te zien is waar je aan werkt. Bijkomend voordeel is dat het Canvas ook voor onszelf een houvast bood met betrekking tot de stand van zaken en onze scope binnen de mogelijke oplossingen. Immers, met miljoenen klanten heeft het Kadaster genoeg wensen om ons jaren aan het werk te houden. En we hadden maar twee dagen…

Snelkookpan

Twee dagen in een onvoorstelbaar grote snelkookpan van talent, kennis en cutting-edge techniek. Van een intro op een scherm van tientallen meters doorsnee ondersteund door speakers die normaal de muziek verzorgen voor technofeesten in de fabriekshal, tot een entertainmenthoek en een 24-uurs (snack)bar ter ontspanning: alles en iedereen stond voor ons klaar om een geweldig nieuw prototype neer te zetten.

Expertise

Het werken met gebouwen, nieuwbouwprojecten en alle informatie die daarbij komt kijken is dagelijkse kost voor ons; de nieuwbouwhuizendatabase van Het Nieuwbouwplatform wordt door ons gebouwd en onderhouden, dus daar kennen we precies onze mogelijkheden en beperkingen. Helaas zijn we qua Blockchain, een onmisbare technologie in ons prototype, minder ver gevorderd. Na de Inman Connect van 2016 heeft Boris de Blokchaintechnologie al eens benoemd in een blog. Kort door de bocht is Blockchain een middel voor het permanent vastleggen van een gegevenstransactie. Voor zo’n systeem is een verspreid netwerk zonder eigenaar en openbare toegang tot het netwerk waarbij de volledige transactiehistorie gecontroleerd kan worden nodig.

Blockchain

Gelukkig is ook op het vlak van Blockchain ruim voldoende kennis aanwezig in de zaal en hebben we aan de hand van onze use case een onderbouwde keuze kunnen maken: IOTA. Anders dan bij de techniek achter bijvoorbeeld Bitcoin, is er bij IOTA geen enorme rekenkracht nodig om een gebeurtenis vast te leggen en hoeft er niet betaald te worden voor elke toevoeging aan de keten. Zoals iedere Blockchaintechniek, is ook bij IOTA iedere toevoeging onomkeerbaar en voor iedereen inzichtelijk. Deze transparantie vormt de basis van het idee dat zich ondertussen in onze hoofden aan het nestelen was…

Ons idee

Hoe gaaf zou het zijn als je bij het kopen van een huis alles kunt zien wat er tijdens (en zelfs voor) het bestaan van je huis is gebeurd en gedaan? Deze informatie bestaat nu niet altijd, en als het wel bestaat weten mensen vaak niet waar ze het kunnen vinden. Onze oplossing bestaat uit drie delen. Ten eerste moet het mogelijk worden om data van een huis permanent vast te leggen. Daarnaast moet het mogelijk zijn voor een autoriteit om deze data te accrediteren, waardoor de data ook echt waarde krijgen. Als laatste ingrediënt voegen we een algoritme toe dat een score kan berekenen op basis van de volledigheid en betrouwbaarheid van de data.

Totaaloverzicht

Met dit systeem moet het voor onder andere hypotheekverstrekkers en verzekeringsmaatschappijen, maar met name huizen(ver)kopers mogelijk worden om de waarde van een huis te bepalen. Bewoners moeten een totaaloverzicht van alle aanpassingen aan het huis en uitvoerders daarvan kunnen krijgen. Dit alles zonder een waardeoordeel toe te kennen aan de inhoudelijke betekenis van deze data. Het is voor de score bijvoorbeeld niet belangrijk dat het huis enkel of dubbel glas heeft; het feit dát er data over dit gegeven zijn vastgelegd en dat deze bevestigd zijn door een betrouwbare partij verhoogt de score. Dit maakt het mogelijk om een beter onderbouwde keuze te maken, te besparen op servicekosten en een goede prijs te bedingen.

Huizenpaspoort

Dit ‘Huizenpaspoort’ was ons eigen uitgangspunt tijdens de hackathon, maar daarnaast was er natuurlijk ook het overkoepelende doel dat het Kadaster voor ogen had; een protocol voor het uitwisselen en bijhouden van data gedurende de volledige levensloop van een gebouw. Onze visie op en invulling van het huizengedeelte van dit protocol, en onze eigen implementatie ervan met het huizenpaspoort, vormden samen met het Canvas de criteria waarop we beoordeeld werden. Deze editie helaas nog niet bij de top 3, maar in 2020 zitten we daar zeker bij!