OnderwijsGroep Noord

OnderwijsGroep Noord omvat de scholen van Terra en RSG De Borgen.

Terra biedt een breed spectrum aan groene opleidingen. Van praktijkonderwijs, vmbo, het groene lyceum en mbo tot volwassenenonderwijs (TerraNext en TerraStart). Ook is er de Terra Rijschool, waar leerlingen hun T-rijbewijs kunnen halen. Terra heeft 12 vestigingen in Noord Nederland.

RSG de Borgen is een netwerk van vijf scholen voor praktijkonderwijs, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium.

Voor OGN (OnderwijsGroep Noord) heeft Fundament All Media diverse offline materialen verzorgd zoals flyers, (personeels)advertenties, spandoeken, A0-posters, enzovoort. Tijdens de Covid-periode moest er een omslag gemaakt worden naar meer digitale middelen, onder andere voor de open dagen die niet meer op locatie konden plaatsvinden. Fundament heeft toen voorzien in het houden van live-webinars en (vooraf opgenomen) ewebinars en heeft zorg gedragen voor het maken van mooie, sprekende locatiefilms.

Ter promotie van de (online) open dagen is er een outdoor campagne gevoerd. De hele organisatie hiervan is door ons opgepakt, van het reserveren van de borden tot het maken van de posters. Daarnaast hebben we er voor gezorgd dat er advertenties in de dagbladen en huis-aan-huiskranten in Noord-Nederland geplaatst werden.

OnderwijsGroep Noord
OnderwijsGroep Noord