Workshop digitale klantreis nieuwbouw

Blog Main Image

Eind vorig jaar was Boris uitgenodigd bij Olsthoorn Makelaars in Den Haag om een workshop te geven over de digitale klantreis bij een nieuwbouwtraject. Ik had al meerdere e-mailtrajecten begeleid, ook met Olsthoorn Makelaars, maar was nog nooit bij een workshop geweest. Daarom ging ik mee en liet ik mij, net als de medewerkers van Olsthoorn Makelaars, inspireren door het verhaal.

Op de heenweg hebben we het onder andere gehad over het doel van de workshop en mijn verwachtingen ervan. Ik was natuurlijk benieuwd naar de klantreis die hij zou schetsen van begin tot eind, maar ook naar vragen van de klant. Waar lopen ze in de praktijk tegenaan en waar kunnen wij ze ondersteunen?

Na een fijn ontvangst en een introductie werden de doelen en verwachtingen van de workshop in kaart gebracht. Hoofddoelstelling was om tot een model te komen waarmee Olsthoorn Makelaars haar dienstverlening rondom nieuwbouw goed kan laten aansluiten bij de wensen van enerzijds de ontwikkelaars en anderzijds de consument.

We zijn gestart met het in kaart brengen van welke informatie in welke fase van het nieuwbouwtraject beschikbaar is en op welke manier deze informatie om te zetten is tot relevante content voor zowel de projectontwikkelaar als de consument.

Vooraankondiging

Zo is er tijdens de vooraankondigingsfase al veel te zeggen over de locatie en welke hotspots er in de buurt te vinden zijn. Ook is er hier al een en ander te vertellen over het proces en de planning. De vooraankondiging is bovendien het uitgelezen moment om de woonwensen van de geïnteresseerden te inventariseren met bijvoorbeeld een woonwensenquête.

Pre-sales

In de daaropvolgende fase is er weer meer informatie beschikbaar. De eerste AI’s, richtprijzen en woningtypes zijn dan vaak al bekend. Dit is natuurlijk zeer geschikt om te delen met de geïnteresseerden. In deze voorloop van de verkoopfase kan er ook al gestart worden met de prequalifying en het inschrijven op woningtype. Door alle data goed door te meten, krijg je zo steeds meer zicht op je potentiële kopers. Dat is voor de projectontwikkelaar zeer waardevolle informatie.

Verkoop

Tijdens de verkoopfase zal de communicatie voornamelijk gericht zijn op de verkoop van de huizen. De definitieve prijzen van de specifieke bouwnummers, de ontwerpen en de stukken zijn bekend en potentiële kopers kunnen zich per bouwnummer inschrijven.

Vergeet niet om ook tijdens de pre-sale en verkoopfase mensen op de hoogte te houden van de procedure en planning.

Tijdens de workshop is er schetsmatig een model ontstaan waarin de fases met alle bijbehorende communicatiemomenten gedefinieerd zijn. Deze zijn gekoppeld aan de kennis en dienstverlening van Olsthoorn Makelaars en hierbij werd advies gegeven over hoe de digitale klantreis voor Olsthoorn Makelaars ingericht kan worden met behulp van MailChimp.

De medewerkers van Olsthoorn Makelaars deden erg goed mee en gaven goede input en zo hebben we samen de digitale klantreis inclusief relevante content in kaart gebracht. Een specifiek voor Olsthoorn Makelaars en een die zowel aansluit op de ontwikkelaars als de consument. Ook stond er na de workshop een duidelijk plan met actiepunten en een testcase klaar om mee verder te gaan. Een zeer gezellige en vruchtbare middag.

Vol inspiratie en nieuwe ideeën kon de 3 uur durende terugreis naar het hoge Noorden beginnen.

Lees hier ook over de klantreis van een bultrug.